„Drugie życie odpadów ”

                W bibliotece szkolnej w dniach 13 października – 31 października odbywa się wystawa „Drugie życie odpadów”. Jest odpowiedzią na pytanie, czy z niepotrzebnych materiałów można zrobić coś pożytecznego i estetycznego. Prezentowane prace są pomysłem i wytworem uczniów klas drugich i trzecich.

Imprezie towarzyszy również propagowanie postawy zgodnej z hasłem : „LITERATURA ZA MAKULATURĘ”. Proekologiczna postawa nas wszystkich z jednej strony chroni lasy, a z drugiej wzmacnia poczucie odpowiedzialności za naturalne środowisko.

Jest to jedna z imprez z cyklu „Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych”.

Inicjatorkami akcji są panie: mgr Ewa Kowalska, mgr Agata Będkowska.