j1

EUROPEAN DAY OF LANGUAGES

Uczniowie klas siódmych mieli okazję brać udział w quizach i zagadkach językowych popularyzujących wiedzę na temat różnych języków używanych w Europie i promowania różnorodności językowej  i kulturowej. Zajęcia miały  na celu zachęcanie uczniów do nauki języków i uświadomienie im, że znajomość więcej niż jednego języka pomaga nawiązywać kontakty, ułatwia znalezienie pracy i stymuluje rozwój osobisty. Zajęcia odbywały się z inicjatywy naszych pań uczących języka angielskiego, pani Justyny Grabowskiej i Pani Justyny Paligi.

jez2 jez1