UWAGA TRZECIOKLASIŚCI!

Terminy egzaminu gimnazjalnego:

 • 18 kwietnia 2018r. – część humanistyczna
 • 19 kwietnia 2018r. – część matematyczno – przyrodnicza
 • 20 kwietnia 2018r. – część językowa

Zapoznajcie się z niezbędnymi informacjami:

Zalecenia:

 •  przybycie do szkoły – 8.00, zbiórka pod salą – 8.30 – (losowanie miejsca, pobranie nr pesel, kod ucznia, naklejek), – nie wolno się spóźnić, okazać się ważną legitymacją szkolną,
 • zakaz wnoszenia, używania telefonu komórkowego i innych urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych,
 • druga część egzaminu: zbiórka pod salą 10.35 – nie wolno się spóźnić,
 • należy zabrać 2 długopisy z czarnym wkładem – niezmazywalnym, linijka tylko na matematykę, rysunki ewentualne wykonujemy długopisem, zakaz używania ołówka, korektora, kalkulatora, w razie konieczności mała butelka wody niegazowanej,
 • egzamin piszemy samodzielnie, nie zakłócamy przebiegu egzaminu,
 • sprawdzamy czy na wszystkie pytania udzieliliśmy odpowiedzi, czy dobrze wpisaliśmy kod ucznia , nr pesel, naklejka równo przyklejona,
 • ważne informacje – przykładowe arkusze egzaminacyjne są na stronie internetowej www.cke.edu.pl w zakładce poświęconej egzaminowi gimnazjalnemu.
 • stosujemy się do zaleceń przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.