Dnia 6 grudnia rozpoczęły się trzydniowe egzaminy próbne dla klas trzecich. Mają one na celu oswojenie uczniów z procedurami obowiązującymi podczas egzaminu oraz uświadomieniu o poziomie własnych możliwości z poszczególnych przedmiotów.

Pora na refleksję i skonentrowanie na utrwalaniu wiedzy.

  • Wtorek – cz. historia i WOS oraz j. polski,
  • Środa – cz. przedmiotów przyrodniczych oraz matematyka,
  • Czwartek – języki obce

Przypominamy o zabraniu legitymacji szkolnej, czarnego długopisu i niewnoszeniu telefonów komórkowych ani innych urządzeń telekomunikacyjnych.