Kadra pedagogiczna

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Henryka Sienkiewicza w Myszkowie

 

mgr Elżbieta Gocyła

dyrjj17Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Henryka Sienkiewicza w Myszkowie

mgr Joanna Jurczyk

Pedagog szkolny mgr Małgorzata Caban
Biblioteka mgr Ewa Kowalska

Nauczyciele

Przedmiot

Imię i nazwisko nauczyciela

Religia

mgr inż. Maria Podlejska

Język polski

mgr Magdalena Burska mgr Lidia Górniak mgr Ewa Lenartowicz mgr Dorota Szewczyk mgr Katarzyna Wrzask

Język angielski

mgr Justyna Paliga mgr Justyna Grabowska mgr Jolanta Pucek mgr Agnieszka Zimna mgr Iwona Maszczyk

Język niemiecki

mgr Jolanta Dyrda mgr Edyta Dębińska

Języka rosyjski

mgr Magdalena Burska

Historia

Wiedza o społeczeństwie

mgr Urszula Fiutek mgr Zbigniew Poloczek mgr Tomasz Szymankiewicz

Biologia

mgr Renata Bereza mgr Marzena Mazur

Geografia

mgr Agnieszka Radosz - Solska

Matematyka

mgr Małgorzata Faryś mgr Joanna Jurczyk mgr Barbara Łukoszek mgr Mieczysław Zygmunt

Fizyka

mgr Lidia Bigajczyk - Jędrecka mgr Barbara Ślęzak

Chemia

mgr Mariola Ściślicka

Plastyka

mgr Agata Będkowska

Muzyka

mgr Justyna Zwolińska

Informatyka i  Technika

mgr inż. Bożena Daszczyńska mgr Magdalena Szymankiewicz

Wychowanie fizyczne

mgr Robert Buczek mgr Bartosz Hadrych mgr Stanisław Kapuśniak mgr Marzena Markiewicz mgr Joanna Rutkowska mgr Remigiusz Surma mgr Marek Szycowski