LIST RZECZNIKA PRAW DZIECKA

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2015/2016 Rzecznik Praw Dziecka wystosował do wszystkich uczniów list ze swoim przesłaniem i życzeniami.