Komunikat Dyrektora ZSP nr 5 w Myszkowie

W naszym mieście zostanie powołana Młodzieżowa Rada Miasta. Każdy uczeń zamieszkały w Myszkowie może kandydować w wyborach.

Szczegóły określa Zarządzenie Nr 199/2016 Burmistrza Miasta Myszkowa oraz Uchwała Nr XXIII/186/16 Rady Miasta Myszkowa.

Chętnych gimnazjalistów zapraszam do kandydowania.

***

pdf1 Kliknij w załącznik