HISTORIA SZKOŁY

 • 1 wrześœnia 1999 r.

  Zgodnie z Projektem o ośœwiacie utworzono Gimnazjum nr 5 w Myszkowie. Dyrektorem gimnazjum został mgr Eugeniusz Bugaj. Funkcję wicedyrektora gimnazjum objęła mgr Krystyna Tomzik - Kliza.
 • 8 czerwca 2001 r.

  Nadanie gimnazjum imienia Roberta Schumana.
 • 1 wrześœnia 2003 r.

  Zgodnie z uchwałą nr VIII/74/03 Rady Miasta w Myszkowie, Gimnazjum nr 5 im. Roberta Schumana weszło w skład Zespołu Szkół Publicznych nr 5 w Myszkowie. Dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych nr 5 w Myszkowie została mgr Aleksandra Okraska. Funkcję dyrektora d/s gimnazjum objęła mgr Krystyna Tomzik - Kliza.
 • 1 wrześœnia 2005 r.

  Szkoła przyjęła nazwę Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Roberta Schumana w Myszkowie.
 • 1 września 2017r.

  Na podstawie art. 191 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2017 r. Zespół Szkół Publicznych nr 5, w skład którego wchodziła dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, stał się ośmioletnią Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Integracyjnymi. Rozpoczął się proces wygaszania gimnazjum – nie będzie już prowadzona do niego rekrutacja.
 • 1 września 2018r.

  Dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych nr 5 w Myszkowie została mgr Elżbieta Gocyła. Dotychczasowa dyrektor mgr Aleksandra Okraska odeszła na emeryturę. Funkcję wicedyrektora objęła mgr Joanna Jurczyk i mgr Małgorzata Rolka.