Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

    27 września z inicjatywy nauczycieli bibliotekarzy przeprowadzono w naszej szkole akcję głośnego czytania  cz1książek. Chętni uczniowie prezentowali ulubione fragmenty literackie w bibliotece szkolnej i na lekcjach języka polskiego. Głośne czytanie przygotowanych tekstów pobudzało wyobraźnię słuchaczy, wzbogacało słownictwo i zachęcało do czytania. Przyniesione lektury zdradzały również preferencje młodych czytelników.