dzwonek1 1 września 2015 roku o 9.15 rozpoczęło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016. Pani Dyrektor Aleksandra Okraska powitała po wakacjach uczniów, rodziców i nauczycieli. Wszystkim życzyła wytrwałości i sukcesów.

1 września to również tragiczna data w historii naszego kraju; minutą ciszy uczczono 76 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Inaugurację roku szkolnego uświetniły muzyczne  występy naszych uczniów uzdolnionych artystycznie.

Rok szkolny 2015/2016 został ogłoszony Rokiem Otwartej Szkoły, która promuje kulturę, sztukę i sport.

Po akademii uczniowie udali się do klas, gdzie spotkali się z wychowawcami.

Wszystkim na początek nowego roku szkolnego  życzymy owocnej pracy oraz niespożytych sił do realizacji pasji i pogłębiania zainteresowań.

Powodzenia!