2 października 2017r. odbyła się próbna ewakuacja szkoły.

Uczniowie wraz z nauczycielami po usłyszeniu sygnału alarmowego opuścili szkołę i udali się drogami ewakuacyjnymi na miejsce zbiórki, jakim było boisko szkolne.

Nauczyciele zdali meldunek inspektorowi BHP – pani mgr Magdalenie Szymankiewicz, która następnie przekazała go dyrektorowi szkoły pani mgr Aleksandrze Okrasce. Dyrektor szkoły po przyjęciu meldunku odwołał alarm. Uczniowie spokojnie rozeszli się do klas.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Próbna ewakuacja została zgłoszona do Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.

Ewakuacja przebiegła sprawnie i bez zastrzeżeń i wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę.