PRÓBNA EWAKUACJA


 

22 września odbyła się próbna ewakuacja szkoły. O godzinie 11.05 rozległ się sygnał alarmowy. Uczniowie z nauczycielami przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym było szkolne boisko. Następnie nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację – pani M. Szymankiewicz. Okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę. Po przyjęciu meldunku od inspektora BHP, dyrektor szkoły, pani Aleksandra Okraska, odwołała alarm i uczniowie wrócili do sal.
Głównym celem ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur związanych z wybuchem pożaru lub powstania innego zagrożenia.