Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

rok szkolny 2017/2018

 

Przedmiot

Etap I – szkolny

Etap II – rejonowy

Etap III woj.

Laureaci, finaliści

Opiekun

Język polski

8

1

Język angielski

18

2

Język niemiecki

2

Język rosyjski

Historia

7

1

Biologia

15

2

Chemia

17

2

Fizyka

5

1

Matematyka

24

3

Geografia

9

WOS

6

Ogółem ucz.

111

12

LAUREACI –

FINALIŚCI –