Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

  1. Zasady rekrutacji  – prezentacja_5-wrzesnia-3
  2. plakat_rekrutacja_a4

RODZICE I UCZNIOWIE KLAS III GIMNAZJUM I VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów, dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Informacje z przeznaczeniem dla uczniów i ich rodziców będą aktualizowane i uzupełniane o nowe treści.

Po egzaminie gimnazjalnym:

Informacje dla klas III Gimnazjum i VIII dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach
 http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/.

  1. Elektroniczna rekrutacja odbywa się poprzez stronę internetową:

https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat

Będziemy pomagać uczniom klas trzecich w pracowni komputerowej, jak należy się zalogować.

Pani pedagog w każdej klasie III gimnazjum i VIII udziela wskazówek odnośnie rekrutacji elektronicznej.