Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Elektroniczna rekrutacja odbywa się poprzez stronę internetową:

https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat

Będziemy pomagać uczniom klas trzecich w pracowni komputerowej, jak należy się zalogować.

Pani pedagog w każdej klasie III udziela wskazówek odnośnie rekrutacji elektronicznej.