Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

  1. Informacje dla klas III Gimnazjum dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach
     http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/.
  2. Elektroniczna rekrutacja odbywa się poprzez stronę internetową:

https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat

Będziemy pomagać uczniom klas trzecich w pracowni komputerowej, jak należy się zalogować.

Pani pedagog w każdej klasie III udziela wskazówek odnośnie rekrutacji elektronicznej.