Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych

14 października 2016r. o godz. 8.30 odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych. Pierwszoklasistom towarzyszyli goście – wiceburmistrz Miasta Myszkowa, pani Iwona Franelak, rodzice, dyrekcja szkoły , nauczyciele oraz delegacje starszych uczniów.

W podniosłej atmosferze uczniowie pięciu klas pierwszych ślubowali na sztandar szkoły m.in. wypełniać obowiązki ucznia oraz przestrzegać zasad i norm zachowania godnych gimnazjalisty. Symbolem przyjęcia do społeczności Gimnazjum nr 5 było założenie przez wszystkich pierwszoklasistów granatowego biretu.

Dyrektor szkoły, pani Aleksandra Okraska , życzyła młodzieży , żeby swoją postawą przyniosła chlubę szkole i rodzicom.

Po wysłuchaniu historii szkoły delegacja uczniów złożyła kwiaty pod wizerunkiem patrona szkoły – Roberta Schumana.

W krótkiej części artystycznej zaprezentował się chór szkolny pod kierunkiem pani Justyny Zwolińskiej.

Akademię przygotowali wychowawcy klas pierwszych, którzy w tym dniu spotkali się z wychowankami na słodkim poczęstunku.