Spotkanie uczniów z przedstawicielami Policji

W dn. 1.10.2018r. uczniowie uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie. Policjanci z wydziału ds nieletnich omówili problemy młodzieży wynikające z przemocy słownej i fizycznej, używania i posiadania środków psychoaktywnych, zjawiska demoralizacji.

Wyjaśnili również szczegółowo jaką odpowiedzialność mogą ponieść małoletni za swoje zachowania niezgodne z prawem.

20181001_101554