Zaproszenie do udziału w projektach europejskich

w ramach programu Erasmus +

  Jest nam niezmiernie miło poinformować całą społeczność szkolną o przystąpieniu naszej szkoły do dwóch kolejnych projektów europejskich realizowanych w ramach programu Erasmus + w latach 2018-2020.

  1. ENHANCING BOOK READING ( ZACHĘCAMY DO CZYTANIA)

Koordynator projektu : Hiszpania

Partnerzy: Polska, Turcja, Słowenia, Włochy

Projekt ma na celu rozwijać nawyk czytania i poprawić umiejętność pisania.

  1. PLAYFUL MATHEMATICS ( MATEMATYKA MOŻE BYĆ PRZYJEMNA)

Koordynator projektu: Rumunia

Partnerzy: Polska, Turcja, Grecja, Włochy

Projekt ma na celu rozwijać umiejętności matematyczne uczniów, zwiększać motywację do nauki tego przedmiotu.

Językiem projektów jest język angielski.

Wszystkich zainteresowanych uczniów zapraszamy do udziału w projektach.

Niebawem ukażą się szczegółowe informacje w zakładce Erasmus +.